Stedelijke ontwikkeling

Welkom bij Schrijfstad, een communicatiebureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling met als werkterreinen: wonen, openbare ruimte, wijkaanpak, bewonersparticipatie, stedenbouw en architectuur.